Header image  

HELSINKI
www.musiikkiteatteri-koulu-musti.com
+358(0)45 202 6246
musiikkit.musti@kolumbus.fi

 
 
 

Perusopetus

Teatteritaiteen ja musiikkiteatteritaiteen laajan oppimäärän perusopetusta.

Perusopetus

Koulutuksen tavoite

Opetuksen tavoitteita ovat mm. ilmaisutaidon, laulun, puheen, tanssin sekä tapakulttuurin kehittäminen yksin ja ryhmässä. Eläytymiskyvyn virittäminen ihmisenä ja taiteilijana sekä itsetunnon vahvistaminen.

Koulutusaika

Elokuusta toukokuun loppuun. Koulutus jatkuu vuodesta toiseen. Opetusta eri ikäryhmissä sisältäen produktiotöitä.

Perusopetus

Hakeminen

Erillisin kaavakkein. Nuorisoryhmiin ei ole valintakoetta muutoin kuin FC-into produktiotyöhön, mihin edellytetään myös osallistumista perusopetukseen. Produktiotyön esitykset yleensä Helsingissä.

Opiskeluryhmät

* Lapset, eri-ikäiset
* Nuoret, 15-18-vuotiaat
* FC-into, eri-ikäiset pitkään mukana olleet
* Aikuiset
* Eläkeläiset

Perusopetus

Koulutuspaikka

Helsinki, Kamppi, Kisahalli, Kruununhaka ja muut sovitut tilat.

Opiskelumaksu

Oppilasmaksut riippuvat viikkotuntien määrästä ja opiskeluvuosista.

Opettajat ja oppiaineet

Kussakin oppiaineessa on oma, alansa ammattitaitoinen opettaja. Oppiaineet perusopetuksessa ovat teatteri-ilmaisu, tanssi-ilmaisu, musiikki-ilmaisu ja produktiotyöt jaksoittain. Syventävään perusopetukseen lisätään oppiaineita, kuten miimi, ääni-improvisaatio, dialogi ja oma produktiotyö.

Perusopetus


Katso myös